Valla Väder logo Startsidan Lämna din egen rapport
Länkar till andra vädersidor Väderbitarna Presentation av Valla Väder
Rekordtabeller   Aktuell statistik
Senaste 20 årens statistik Senaste satellitbilder

           VÄDERBITARNA

Logo

            Riksföreningen för Väderintresserade


Föreningen, som bildades år 1989 i Valla, vänder sig till Dig,
som har väder som intresse. Våra medlemmar, unga som gamla,
är spridda över hela landet. Väderbitarna har nu c:a 250 medlemmar.
Några är observatörer åt SMHI, men flertalet är
glada amatörer som ägnar sig åt väder för nöjes skull.
Mång av oss väderbitare noterar vädret dagligen i någon form.
En del har hela väderstationer med termometerbur och allt,
andra har lite enklare utrustning, kanske en vanlig fönstertermometer.

Vår medlemstidning "Väderbiten" utkommer fyra gånger per år.
Där är alla medlemmar välkomna att skriva om väder och allt där omkring.
Fakta, statistik, väderobservationer mm. ryms i tidningen.

Vi håller årsmöten i början av juni, vartannat år på SMHI
och vartannat år på någon annan plats med väderanknytning.
Vi brukar också ordna ett höstmöte på någon intressant väderplats.
Då vi är spridda över stora områden har vi också utsett regionala
kontaktpersoner. En del lokala träffar ordnas också,
där medlemmar från samma trakt kan lära känna varandra
och byta väder-erfarenheter.

Verkar det här vara något för Dig, så är Du välkommen till föreningen.
Du har inga krav på Dig, men det är ju en fördel att vara intresserad av VÄDER!
Vår årsavgift är för närvarande 150 kronor och varje ytterligare
familjemedlem betalar 50 kronor.
Enklast blir Du medlem genom att sätta in 150:- på vårt postgiro nr.
461 67 33-4.

Besök vår hemsida!

Har du ytterligare frågor så är Du välkommen
att ringa till vår ordförande Anders Undin (0150-489930).
Hans adress är: Klimpebo, 640 23 VALLA

Du kan också skicka e-post till Valla-Väder.

 

 

För att logga in till BizMet  tryck BizMet!

HemknappTillbaka till hemsidan